Rigsbankdaler, dansk sølvmønt, indført efter Statsbankerotten 1813 med en værdi af det halve af den gamle rigsdaler. 1854-73 kaldtes møntenheden blot rigsdaler; se daler.