Rigsantikvar, tidligere embedet som Nationalmuseets direktør. Titlen blev efter svensk og norsk forbillede indført i 1958, da Nationalmuseet endnu varetog beskyttelsen af jordfaste fortidsminder, og museets direktør var formand for Det Særlige Bygningssyn, der stod for bygningsfredningen. Siden overgik fredningsarbejdet til Miljøministeriet, men 1983-2002 havde rigsantikvaren dog ansvaret for de arkæologiske nødudgravninger overalt i Danmark. Disse opgaver blev 2002 overført til Kulturarvsstyrelsen, hvorefter Nationalmuseets leder betegnes direktør.