Rigorist, (af fr. rigoriste, af lat. rigor), overdrevent streng person; streng moralist.