Rigor, (lat. rigor, af rigere være stiv), stivhed.