Ride si sapis er et latinsk udtryk for le hvis du er fornuftig.