Riddersal, det største, også ofte det højeste rum i en borg, en herregård eller et slot. Her kunne fyrsten eller herremanden samle sine folk til rådslagning, til taffel eller anden festivitas. I 1700-t. suppleredes riddersalen i slottene med audiensrum og taffelsal og betegnedes derefter ofte gallasal.