Ribbesvind, virussygdom, som angriber solbær. Bladene hos angrebne planter bliver mindre og smallere pga. færre ribber og er ofte abnormt udviklede. I løbet af 4-6 år bliver blomsterne deforme, og buskene golde. Ribbesvind overføres af solbærknopgalmider. Den forebygges ved brug af sundhedskontrolleret plantemateriale og ved at fjerne knopper angrebet af solbærknopgalmider før blomstring i maj. Angrebne buske bør fjernes helt og brændes.