Ribbeblad, tre slægter af rødalger, alle bladformede med tydelig midtribbe. Blodrød ribbeblad, Delesseria sanguinea, har stilkede, lancetformede, op til 20 cm lange blade, mens den mindre art, bugtet ribbeblad, Phycodrys rubens, har egebladslignende blade. Hos vinget ribbeblad, Membranoptera alata, er bladene smalt linjeformede og grenede. De vokser på sten og på bladtang-stilke fra lidt under lavvandslinjen og ned til 25 m.