Rex sacrorum, (lat. 'kongen over det hellige'), titel på den næsthøjeste præst i det romerske pontifikalkollegium (se pontifex). Embedet videreførte kultiske funktioner, som før republikkens indførelse i 509 f.Kr. havde påhvilet den regerende konge. Rex sacrorum blev valgt på livstid blandt patriciske familier, og s.m. sin kone, regina sacrorum, havde han særlige privilegier, fx ret til ved bestemte lejligheder at færdes i byen til vogns og frihed fra at udføre arbejde.