Rex non moritur, (lat.), kongen (dvs. kongedømmet) dør ikke.