Rex nemorensis var i romersk religion præsten ved Dianas helligdom i Aricia ved Nemisøen nær Rom.