Rewriter, (eng., af rewrite skrive om, omarbejde, re- + write skrive), person, der foretager rewriting.