Revolutionært parti, politisk parti, som går ind for en hurtig, dybtgående og om nødvendigt med vold gennemført forandring af samfundets politiske system og institutioner, og hvor nye grupperinger erobrer de centrale magtpositioner. Et revolutionært program indbefatter også, men ikke nødvendigvis en grundlæggende forandring af de økonomiske og sociale forhold. Revolutionære partier kan være placeret både på den yderste venstrefløj, fx de kommunistiske partier, og på den yderste højrefløj, fx fascistiske partier, og de kan være enten elitære, konspiratoriske og illegale eller tage afsæt i en åbenlys og legal mobilisering af masserne.