Revokation, (af lat. revocatio, af revocare kalde tilbage, re- + vocare kalde), tilbagekaldelse; hjemkaldelse.