Revisionspåtegning, påtegning, der er udarbejdet af revisor efter en udført revision af normalt årsrapporten eller et andet regnskab. Revisionspåtegningen udarbejdes, efter at revisor har gennemført revisionen, og skal udtrykke revisors konklusion på den udførte revision. Formålet med revisionspåtegningen er at give regnskabet en troværdighed, som det ikke ville have haft i samme grad uden en påtegning. Revisionspåtegningen skal indeholde følgende faste rækkefølge: 1) en identifikation af det regnskab, der er revideret, 2) en omtale af, at det af bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan (ledelsen) eller af hvervgiveren udarbejdede regnskab er revideret, 3) en omtale af den udførte revision, herunder oplysning om revisionens formål og karakter samt oplysning, hvis revisionen omfatter andet end regnskabet, 4) eventuelle forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, 5) eventuelle supplerende oplysninger og 6) en konklusion vedrørende den udførte revision.