Reversal, (af lat.), 1) skrivelse, hvormed en fyrste lover at respektere undersåtternes rettigheder. 2) noget, som er vendt (læsereversal eller skrivereversal) (jf. reversalering).