Revenu, (fr., af revenir, af lat. revenire komme tilbage, re- + venire komme), indtægt; indkomst.