Revaluering, (af re- og afledn. af eng. value 'værdi', af lat. valere 'være værd, være stærk'), opskrivning af et lands valuta i forhold til andre valutaer, modsat nedskrivning eller devaluering. Betegnelsen revaluering reserveres normalt til en ændring i en valutas centralkurs til et nyt niveau, mens appreciering anvendes om styrkelsen af en valuta på markedet, når der ikke findes en centralkurs.