Returkommission, (1. led af fr. retour, af retourner 'vende, sende tilbage'), modtagelse af en fordel af fx økonomisk karakter. Fordelen kan gives i forbindelse med varetagelse af en andens økonomiske interesser, hvis den gives for at få modtageren til at handle i strid med sine pligter over for den, hvis interesser modtager egl. skulle varetage, fx en indkøber i en virksomhed, der af virksomhedens leverandører modtager gaver, der er givet med henblik på at få indkøberen til at købe den pågældende leverandørs produkter. I henhold til Straffeloven § 299 er såvel pligtstridig modtagelse som ydelse af returkommission strafbar med op til halvandet års fængsel. I 2000 blev bestemmelsen ændret således, at det bl.a. ikke er en forudsætning for straf, at returkommissionen skal holdes skjult for den, hvis interesser man skal varetage. Se også bestikkelse.