Retsteorier, opfattelser af retsvidenskabens karakter. Fra begyndelsen af 1800-t. opstod forskellige teorier om retsvidenskabens opgave, ofte med det fælles mål at etablere en positivistisk videnskab, der beskrev de faktiske retsforhold. Inspirationen kom fra naturvidenskaberne og fra andre samfundsvidenskaber. I Danmark blev retspositivismen navnlig udviklet af Alf Ross og andre repræsentanter for den såkaldte skandinaviske realisme, der især kritiserer naturretstænkningen (se naturret) og påviser magiske elementer i den traditionelle retsopfattelse. Fra 1960'erne blev retsvidenskaben opfattet som en hermeneutisk, dvs. tolkende, videnskab, der på linje med humaniora og teologi især beskæftiger sig med tolkning af tekster. Senere er der fremsat teorier om, at retsvidenskaben skal foretage en kritisk analyse af de bestående retsforhold for derved at fremme en retsudvikling, der er præget af moderne sociale og demokratiske værdier. Der er endvidere udviklet en materialistisk retsteori, der opfatter retten som en ideologi, hvis indhold i sidste instans må forstås ud fra de dominerende økonomiske forhold i samfundet.