Retsstridighed er en betegnelse for en handling, der modvirkes af retsordenen gennem straf, erstatning, forbud eller lignende.

I juridisk teori har man tidligere vurderet, om en handling eller en undladelse var retsstridig ud fra en interesseafvejning af den påregnelige fare ved handlingen sammenholdt med dens nytteværdi, men denne retsstridighedslære tillægges ikke særlig betydning i nyere tids teori og lovgivning. Nogle lovregler forudsætter dog stadig en vurdering af, om et forhold er retsstridigt, og i disse regler anvendes begrebet retsstridighed til at begrænse lovreglens anvendelsesområde til de tilfælde, hvor retsordenen skal gribe ind. Eksempelvis er en aftale ugyldig efter Aftaleloven § 28 og 29, hvis den er fremkaldt retsstridigt ved vold eller tvang mv., og straf for bedrageri forudsætter efter Straffeloven § 279, at en vildfarelse hos den bedragne er fremkaldt eller udnyttet retsstridigt.

I dag er kravet nærmere et omvendt krav, sådan at forstå, at man er ansvarlig (efter straffeloven eller aftaleloven), hvis man kan godtgøre, at der alligevel ikke var handlet retsstridigt.

Kommentarer (2)

skrev Rolf Nielsen

Som demokratisk valgt formand for et alment boligselskab kunne jeg intet gøre da den kommunale tilsynsmyndighed solgte to almene boligafdelinger i henhold til almenboliglovens § 27 som er ganske klar, men uden de krævede godkendelser fra kommunalbestyrelse og boligminister. Byretten krævede ikke tilladelserne til tinglysning som det kræves i loven. Byretten afgjorde, at kendelserne "de facto" forelå uden tinglysning og at alt var i orden. Vi fik afslag på at indbringe sagen for landsretten og nu er almenboliglovens § 27 "de facto" sat ud af funktion. Byretten som ikke tinglyste de krævede kendelser frikendte sig selv og vi demokratisk valgte kan intet gøre. Kan en byretsdommer afsige domme som "de facto" sætter klar lovtekst ud af funktion ? Hvad er mulighederne for at få klar lovtekst til at blive efterlevet når myndighederne og byretten ikke overholder lovens krav ?

skrev Sonny Kristoffersen

Kære Rolf Nielsen

Dine spørgsmål falder uden for, hvad vi kan beskæftige os med i denne her leksikonkontekst. Men jeg synes umiddelbart, at det virker underligt, at Landsretten har afvist efter det gældende toinstansprincip, at behandler jeres sag efter byrettens afgørelse.
Du kan evt. sende mig byrettens dom på min mailadresse.

Bh.

Sonny

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig