Retskraft, i retsplejen et udtryk for en retsafgørelses bindende virkning for sagens parter. En afgørelse, der ikke længere kan ændres ved appel eller genoptagelse uden særlig tilladelse, har formel retskraft. En afgørelses materielle retskraft er udtryk for, at en ny sag mellem parterne om det samme spørgsmål vil blive afvist, og at rettens afgørelse af det eller de spørgsmål, som retsafgørelsen vedrører, skal lægges uprøvet til grund i eventuelle nye retssager mellem de samme parter.