retshjælpsforsikringen

Artikelstart

Retshjælpsforsikringen er en forsikring, der dækker de omkostninger, der er forbundet med, at man er involveret i en tvist, der kan indbringes for domstolene eller en voldgiftsret.

Det kan være udgifter til ens advokat, til afholdelse af syn og skøn, retsafgift og sagsomkostninger til modparten, hvis man taber retssagen. Retshjælpsforsikringen gælder, uanset om man er sagsøger eller sagsøgte.

Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis der er en konkret og aktuel tvist, og kun hvis den sikrede efter policen har rimelig grund til at føre en retssag om den pågældende tvist.

Retshjælpsforsikringen dækker kun tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden.

Retshjælpsforsikringen er en integreret del af andre forsikringer – ofte ens kaskoforsikringer.

Undtaget på forsikringsdækningen

Retshjælpsforsikringen dækker ikke ens udgifter ved klage- og nævnsbehandling i fx i Forsikringsankenævnet eller Forbrugerklagenævnet.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke tvister, der er opstået som led i ens ansættelsesforhold eller ens erhvervsudøvelse. Retshjælpsforsikringen dækker normalt ikke omkostninger til bl.a. straffesager, tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål, tvister om separation og skilsmisse, dødsbobehandling og arv.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostninger til eksempelvis almindelig advokatrådgivning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig