Retsafgørelse er en domstols afgørelse i civile sager, straffesager og i sager, der behandles af fogedret og skifteret. Retsafgørelser træffes ved dom, kendelse eller beslutning. Domme og kendelser, men ikke beslutninger skal indeholde en begrundelse for afgørelsen. Retsafgørelser kan som hovedregel appelleres til en højere retsinstans, se retsmidler.