Retrogradation, (af lat. retrogradatio, af retrogradare, af retro- + gradi), tilbageskridende bevægelse.