Begrebet retroaktiv anvendes inden for psykologi om det forhold, at indlæring af nyt stof svækker erindringen om tidligere indlært stof.