Retransmission, (lat. re- + transmission), videreudsendelse af udsendelser fra en anden radiostation; udsendelse fra et lokale uden for radiohuset.