Retraktere, (fr. rétracter trække tilbage, se rétracter trække sig sammen, skrumpe, af lat.), trække sammen; skrumpe.