Retouchere, (af fr. retoucher, af re- + toucher berøre), rette fejl og uskarpheder på et fotografi, enten på pladen (negativ-retouche) el. på det færdige aftryk (positiv-retouche).