Retardation betyder forsinkelse; ophold; formindskelse i hastighed; det modsatte af acceleration.