Retardation er inden for musik det at en enkelt stemme bliver liggende mens de øvrige går videre til en anden akkord.