Retardation, (af lat. retardatio forsinkelse, af retardare), inden for musik det at en enkelt stemme bliver liggende mens de øvrige går videre til en anden akkord.