Resuscitator, (af lat. resuscitare), apparat til kunstigt åndedræt.