resurser

Artikelstart

Resurser, inden for naturvidenskab alt råmateriale, der ikke er blevet forarbejdet eller på anden måde ændret af mennesket, altså ikke alene naturens geologiske og biologiske råstoffer, men også fx luft og vandkraft.

Faktaboks

Etymologi
Ordet resurse kommer af fransk ressource 'middel, udvej', afledn. af oldfransk resourdre, af latin resurgere 'rejse sig igen, komme sig', af re- og surgere 'stige, stå op'.

I begrebet naturresurse ligger en interaktion med mennesket, hvor menneskets eksistens er baseret på brugen af naturresursen. Naturresurser opdeles traditionelt i fornyelige resurser, fx dyr og planter, og ikke-fornyelige resurser, fx kul og olie. Denne opdeling er skabt ud fra et menneskeligt synspunkt, da olie også er fornyeligt, blot over mio. af år; omvendt er fx det hvide næsehorn ikke en fornyelig resurse, hvis det udryddes helt. En opdeling mellem hurtigt og langsomt fornyelige resurser er derfor mere brugbar.

At naturens resurser er begrænsede, er en relativt ny erkendelse; således var den gængse opfattelse til helt op i midten af 1900-t., at naturens resurser var uudtømmelige. Bl.a. Brundtlandrapporten har haft afgørende betydning for opgøret med dette natursyn. Se fredning, miljøøkonomi og naturforvaltning.

De geologiske resurser omhandler mere specifikt de totale forekomster af geologisk dannede råstoffer, fx jernmalm, olie, naturgas og grus. Den del af en resurse, som kendes med stor sikkerhed, og som på det givne tidspunkt kan udnyttes på økonomisk forsvarlig måde, kaldes reserverne. Den resterende del af resurserne omfatter to kategorier af forekomster: 1) de dele af kendte forekomster, som ikke kan udnyttes på økonomisk forsvarlig måde på det givne tidspunkt; 2) ukendte forekomster, som ud fra en geologisk vurdering skønnes at være til stede i endnu uudforskede områder, hvor den geologiske opbygning viser, at der er mulighed for at finde bestemte typer af forekomster.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig