Resumere, (af fr. résumer, af lat. resumere genoptage, genvinde, re- + sumere tage (op)), sammendrage; give en kort oversigt over hovedpunkterne i en sag, fortælling e.l.