Resultere, (af fr. résulter, af lat. resultare opstå, overført brug af resultare springe tilbage, af re- + salire springe), fremgå; følge af; komme ud af.