Resultatkontrakt, aftale mellem et ministerium og en institution eller styrelse, der fastlægger mål, strategi og resultatkrav for den pågældende kontraktperiode. Se også kontraktstyring.