Restriktions-fragment-længde-polymorfi, RFLP, de ved kløvning af et DNA-molekyle med et restriktionsenzym dannede DNA-fragmenter, hvis størrelser kan måles vha. gelelektroforese (se elektroforese). Fragmentmønsteret, polymorfi, er karakteristisk for det givne DNA-molekyle. Undersøgelser af det samme udsnit af arvemassen fra forskellige individer viser desuden, at fragmentmønsteret oftest er forskelligt fra individ til individ og således kan benyttes til fx udredning af afstamningsforhold. Polymorfier kan også benyttes som et såkaldt DNA-fingeraftryk til at identificere individer. Hos mennesket vil man i praksis ofte benytte sig af de talrige Alu-sekvenser eller af mobile DNA-elementer (se repetitive sekvenser). Se også DNA-analyse.