Respondere, (af lat. respondere give igen, svare, re- + spondere love, forpligte sig til), svare; svare til.