Respondent, (af lat. respondens), inden for psykologi om adfærd, som er en direkte reaktion på en stimulus (betinget refleks); det modsatte af operant.