Respit, 1) henstand, udsættelse. 2) tidsgodtgørelse, fx givet af et større fartøj til et mindre i kapsejlads.