Respektstridighed, respektstridig opførsel, tilsidesættelse af militærets formelle omgangsregler, fx hilsepligten, eller krænkende optræden over for en overordnet eller en vagt, også uden direkte henvendelse til den pågældende. Se militær strafferet og retspleje.