Respektforhold, (1. led af lat. respectus, afledt af respicere 'se tilbage, tage hensyn til', af re- og specere 'se på'), antropologisk betegnelse for en sædvanemæssig adfærd mellem visse slægtninge, hvor en yngre person viser respekt over for en ældre. Som regel tilhører de to hver sin generation. Hvis respektforholdet er stærkt, kan der være tale om undvigelsesforhold mellem parterne. Det modsatte af respektforhold er drilleforhold.