Respekt, (via fr. respect af lat. respectus egl. det at se tilbage, af respicere se tilbage, se hen til, tage hensyn til, af re- + specere se), agtelse; ærbødighed; ærefrygt.