Resorcinolplast, hærdeplast af fenolharpikstypen, baseret på resorcinol, 1,3-dihydroxybenzen samt almindeligvis formaldehyd. Da resorcinol er mere reaktiv end fenol, hærder denne harpiks væsentlig hurtigere end fenolformaldehydplast. Resorcinol er dog temmelig meget dyrere end fenol, hvorfor brugen af resorcinolplast i praksis begrænser sig til koldhærdende klæbestof-anvendelser.