Resorbentia, (lat.), inden for medicin opsugende midler.