Resolvere, beslutte; træffe en (administrativ) afgørelse.