Reskribere, (af lat. rescribere, re- + scribere skrive), befale ved et reskript.