Reskontro er inden for handel en samlekonto eller elektronisk fil, der indeholder en samlet oversigt over alle mellemværender med en samhandelspartner.