Resident, 1) bosat; residerende. 2) tidligere gesandt af lavere rang; en protektorstats repræsentant hos overhovedet for et protektorat; provinsguvernør i nederlandsk Ostindien.