reservoir

Artikelstart

Reservoir, inddæmmet område til magasinering af vand i forbindelse med vandkraft-, vandings- og vandforsyningsanlæg; tillige om områder i undergrunden med olie- og gasforekomster (se olie).

Faktaboks

Etymologi
Ordet reservoir kommer af fransk réservoir 'beholder, tank', afledn. af réserver 'opbevare', af re- og latin servare 'beholde, beskytte'.

De fleste vandreservoirer anlægges i kuperede områder, ved at en floddal afspærres med en dæmning, hvorved vandet opstuves og danner en sø, som oversvømmer dalområdet. Reservoirets formål er at sikre en tilstrækkelig vandforsyning i takt med forbruget, selvom den naturlige tilstrømning til reservoiret er ulige fordelt over året og er varierende fra år til år, således at det er påkrævet at gemme vandresurser fra vandrige til vandfattige år. Ved vandkraftanlæg kræves en vis minimal vandspejlshøjde i reservoiret. Det effektive reservoir udgør således kun det vandvolumen, der kan magasineres over denne højde.

I reservoiret er strømningshastigheden meget lille i forhold til hastigheden i flodløbet. Sedimenter vil derfor bundfældes i reservoiret, hvilket i visse tilfælde kan skabe problemer, ved at frugtbart sediment ikke længere tilføres floddalens landbrugsjord ved sæsonoversvømmelser eller vanding. Et eksempel herpå er Aswan-dæmningen, der afspærrer Nilen. Det tilhørende store reservoir (Lake Nasser) ændrede også det lokale klima.

I Kina danner den i 1995 påbegyndte 185 m høje Sanxia-dæmning med vandkraftanlæg i floden Chang Jiang et reservoir med et overfladeareal på 1084 km2. Ca. 1,3 mio. mennesker er flyttet fra de berørte oversvømmede dalområder.

Tange Sø i Gudenådalen, der fungerer som reservoir for Gudenåcentralen, er et eksempel på et dansk reservoir.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig